SMOG - Efektywna walka z problemem


Ogólnopolska konferencja
SMOG - Efektywna walka z problemem
27 marca 2017, Poznań


Konferencję rozpoczęła prezentacja prof. dra hab. Włodzimierza Urbaniaka z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, który omówił problem „niskiej emisji”. W trakcie tego referatu zaprezentowane zostały także założenia Projektu badawczego, monitorującego jakość powietrza. Jako kolejnemu głos oddano Mateuszowi Karciarzowi z kancelarii prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners. Przedstawił on aktualne uwarunkowania prawne dotyczące przeciwdziałania zjawisku niskiej emisji. Z kolei o poszukiwaniu źródeł niskiej emisji poprzez pomiar pyłu w powietrzu opowiedział Krzysztof Pawłowski z firmy Atut. Następną część konferencji zdominowały aspekty finansowe - ofertę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz możliwości pozyskania środków finansowych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przedstawili kolejno Robert Złotek z WFOŚiGW oraz Tomasz Witczak z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W kolejnym bloku tematycznym jako pierwszy wystąpił Waldemar Matuszewski ze Straży Miejskiej Miasta Poznania, a tuż po nim – ponownie prof. Włodzimierz Urbaniak, który zaprezentował wyniki monitoringu jakości powietrza, prowadzonego przez Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w ramach wspomnianego Projektu. O działaniach w zakresie ograniczania niskiej emisji podejmowanych przez poznański magistrat opowiedziała Agnieszka Wójcik z Urzędu Miasta Poznania. Następnie głos zabrał Ryszard Chmielina, prezes Wielkopolskiego Klubu Ekologicznego, który przedstawił działania na rzecz ograniczania niskiej emisji podejmowane w aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Temat zaangażowania organizacji pozarządowych w działania związane z ograniczaniem niskiej emisji był także przedmiotem wystąpienia Krzysztofa Mączkowskiego, reprezentującego Komisję dialogu obywatelskiego ds. ochrony środowiska w Poznaniu.


logo_uam_1.png     Konferencje „SMOG - efektywna walka z problemem” organizowane są w ramach programu „Kompleksowy rozwój metod monitorowania jakości powietrza oraz informowania i edukacji w ramach Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Różany Potok Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” realizowanego ze środków PROGRAMU OPERACYJNEGO PL03 WZMOCNIENIE MONITORINGU ŚRODOWISKA ORAZ DZIAŁAŃ KONTROLNYCH w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014       logo_eeagrants.jpg 
 
 
Konferencje - SMOG - Efektywna walka z problemem Konferencje - SMOG - Efektywna walka z problemem Konferencje - SMOG - Efektywna walka z problemem Konferencje - SMOG - Efektywna walka z problemem
Konferencje - SMOG - Efektywna walka z problemem Konferencje - SMOG - Efektywna walka z problemem Konferencje - SMOG - Efektywna walka z problemem Konferencje - SMOG - Efektywna walka z problemem
Strona 1 z 1