SMOG - Efektywna walka z problemem


Ogólnopolska konferencja
SMOG - Efektywna walka z problemem
30 marca 2017, Wrocław


Konferencję rozpoczęła prezentacja prof. dra hab. Włodzimierza Urbaniaka z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, który omówił problem „niskiej emisji”. W trakcie tego referatu zaprezentowane zostały także założenia Projektu badawczego, monitorującego jakość powietrza. Jako kolejnemu głos oddano Mateuszowi Karciarzowi z kancelarii prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners. Przedstawił on aktualne uwarunkowania prawne dotyczące przeciwdziałania zjawisku niskiej emisji. Z kolei o poszukiwaniu źródeł niskiej emisji poprzez pomiar pyłu w powietrzu opowiedział Krzysztof Pawłowski z firmy Atut. Następną część konferencji zdominowały aspekty finansowe - ofertę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz możliwości pozyskania środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego przedstawili kolejno Marek Skorupa, prezes WFOŚiGW oraz Rafał Kocemba z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W kolejnym bloku tematycznym jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a tuż po nim – ponownie prof. Włodzimierz Urbaniak, który zaprezentował wyniki monitoringu jakości powietrza, prowadzonego przez Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w ramach wspomnianego Projektu. O tym, że odnawialne źródła energii mogą stanowić w Polsce alternatywę dla węgla, opowiedział dr inż. Robert Kasperek z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Następnie głos zabrał Ryszard Chmielina, prezes Wielkopolskiego Klubu Ekologicznego, który przedstawił działania na rzecz ograniczania niskiej emisji podejmowane w aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii na potrzeby domów jednorodzinnych był natomiast przedmiotem wystąpienia dra inż. Roberta Głowskiego, reprezentującego Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.logo_uam_1.png     Konferencje „SMOG - efektywna walka z problemem” organizowane są w ramach programu „Kompleksowy rozwój metod monitorowania jakości powietrza oraz informowania i edukacji w ramach Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Różany Potok Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” realizowanego ze środków PROGRAMU OPERACYJNEGO PL03 WZMOCNIENIE MONITORINGU ŚRODOWISKA ORAZ DZIAŁAŃ KONTROLNYCH w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014       logo_eeagrants.jpg 
 
 
Konferencje - SMOG - Efektywna walka z problemem Konferencje - SMOG - Efektywna walka z problemem Konferencje - SMOG - Efektywna walka z problemem Konferencje - SMOG - Efektywna walka z problemem
Strona 1 z 1