PSZOK - efektywność i funkcjonalność


7. Ogólnopolska konferencja 
PSZOK - efektywność i funkcjonalność
5-7 kwietnia 2017, Katowice
Bielsko-Biała - Wiedeń 


   Wyjazdami na PSZOK-i w Bielsku-Białej oraz w Wiedniu zakończyła się konferencja dotycząca prowadzenia efektywnych i funkcjonalnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zanim jednak uczestnicy tego wydarzenia wzięli udział w wyjazdach studyjnych, wysłuchali kilkunastu referatów, poświęconych zagadnieniom związanym z PSZOK-ami. 
   Pierwszym prelegentem był Andrzej Krzyśków z firmy proGEO. Na podstawie istniejących planów wojewódzkich oraz planów inwestycyjnych wskazał on, ile dzisiaj mamy w Polsce PSZOK-ów i ile tego typu obiektów powstanie już niebawem. Jak pozyskać dofinansowanie na budowę czy modernizację takich miejsc opowiedziała Anna Marcinkiewicz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z kolei dr inż. Paweł Szyszkowski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu skupił się na realizacji przez gminy takich punktów, nakierowanych głównie na edukacje ekologiczną. Na jakich zasadach funkcjonują PSZOK-i w Norwegii opowiedziała natomiast Anna Larsson, reprezentująca Green Business Norway. Tuz przed przerwą na kawę uczestnicy wysłuchali wystąpienia promocyjnego nt. budowy PSZOK-ów w technologii Bewa (Tomasz Witkowski, BEWA sp. z o.o.). 
W kolejnej sesji głos w głównej mierze oddano Maciejowi Kiełbusowi z Kancelarii Prawnej Krystian Ziemski & Partners. Poruszył on dwa zagadnienia: konsekwencji wynikających z funkcjonowania określonych modeli PSZOK-ów w świetle obowiązujących przepisów oraz finansowania tego typu miejsc z „opłaty śmieciowej” w ramach zapobiegania powstawaniu odpadów. Dodatkowo swój wykład w tym bloku tematycznym miał Mariusz Piasecki z MZK w Stalowej Woli. Omówił on aspekty finansowe i organizacyjne tworzenia na PSZOK-ach punktów napraw, przygotowania do ponownego użycia i przyjmowania rzeczy używanych. 
Poobiednią sesję zdominowały tematy związane z doświadczeniami różnych firm/samorządów w organizacji i eksploatacji PSZOK-ów. Swoją praktyczną wiedzą w tym zakresie dzielili się kolejno Magdalena Sobczak z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Agnieszka Kowalczyk z PPUH RADKOM z Radomia, Mariusz Lewandowski z Urzędu Gminy i Miasta Warta oraz Zuzanna Kurczek z Urzędu Miasta Chorzowa. O PSZOK-ach jako elemencie gospodarki o obiegu zamkniętym opowiedział na sam koniec Tomasz Wojciechowski ze spółki GWDA z Piły.


 
Patronat honorowy:
patronat_honorowy_prezydenta_miasta_katowice.jpg
 

Współpraca:
logo_bielsko_biala_logo1.jpg   logo_zgo_bielskobiala.png   logo_48er_4c.jpg  
 
Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność
Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność Konferencje - PSZOK - efektywność i funkcjonalność
Strona 1 z 1