Sortownie odpadów 2017


3. Ogólnopolska konferencja 
SORTOWNIE ODPADÓW 2017
20-21 czerwca 2017, Elbląg


  U podstaw przeobrażeń w gospodarce odpadami, z jakimi mamy do czynienia od dekady, legło m.in. dostosowanie jej do najnowszych trendów i technologii oraz wymogów wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej. Bez wątpienia gros tych zmian odnosi się do sortowni. Jak dzisiaj, czekając na notyfikację przez Komisje Europejską zaktualizowanych wojewódzkich planów gospodarki odpadami, eksploatatorzy tego typu obiektów widzą swoją przyszłość na rynku odpadowym? Na tego typu pytania odpowiadano podczas wspomnianej konferencji. Pierwszą część spotkania zdominowała tematyka wymagań w zakresie poziomów odzysku i recyklingu i roli w tym zakresie instalacji sortowania odpadów, budowy instalacji dedykowanych odpadom pochodzącym z selektywnej zbiórki oraz wymogom recyklerów. Szeroko rozwinęli te zagadnienia Andrzej Krzyśków, dr inż. Wojciech Hryb i Marek Kundegórski. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się studium panelowe poświęcone kwestiom modernizacji sortowni oraz problemom, z jakimi borykają się ich eksploatatorzy. Po panelu skupiono się na aspektach ekonomicznych funkcjonowania tego typu obiektów (Beata Waszczyłko-Miłkowska) oraz aspektach technologicznych – w kontekście rozbudowy i modernizacji (Marek Klimek). Nie zabrakło też tematów związanych z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta (Jakub Tyczkowski). Z kolei dr Anna Kozajda naświetliła zebranym problem oceny ryzyka zawodowego sortowacza odpadów. Następnego dnia skupiono się m.in. na charakterystyce energetycznej odpadów w aspekcie wytwarzania z nich paliw (dr inż. Wojciech Hryb) czy logistyce procesu sortowania (Andrzej Krzyśków). Dużym zainteresowaniem cieszył się również wykład Jerzego Kułaka, który przybliżył zmianę funkcjonowania zakładu MBP w centrum recyklingu odpadów. Konferencję uświetniły rejs rzeką Elbląg do Zalewu Wiślanego, uroczysta kolacja oraz zwiedzanie Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu. 
Konferencje - Sortownie odpadów 2017 Konferencje - Sortownie odpadów 2017 Konferencje - Sortownie odpadów 2017 Konferencje - Sortownie odpadów 2017
Konferencje - Sortownie odpadów 2017 Konferencje - Sortownie odpadów 2017 Konferencje - Sortownie odpadów 2017 Konferencje - Sortownie odpadów 2017
Konferencje - Sortownie odpadów 2017 Konferencje - Sortownie odpadów 2017 Konferencje - Sortownie odpadów 2017 Konferencje - Sortownie odpadów 2017
Strona 1 z 1