Poziomy odzysku i recyklingu odpadów
Wersja do druku

Ogólnopolska konferencja 

Poziomy odzysku i recyklingu odpadów 
 
26-27 października 2017
Szczecin
 
 
Cena za udział w konferencji od 490 zł netto
Termin zgłoszeń został wydłużony do 13 października.

Po tym terminie prosimy o kontakt bezpośrednio z biurem tel. 61 67 00 965
 
 

 b_zaproszenie.gif   b_programakt.png   karta_zgloszenia.jpg   btn_partnerzy.gif

 

Patronat honorowy*
piotr_krzystek_patronat_sm.png
Współorganizator
miasto_szczecin.jpg


 
 
 
 
 
 
 
 
Patronat* 
    logo_unia_metr_pl.jpg    logo_zwiazek_miast_pl.jpg     logo_zw.gmin_wiejskich.gif      
 

   

  
Partnerzy    
 logo_bewa.png    logo_profeko_small.jpglogo_rekopol_rgb.jpg    
  
 


* w trakcie potwierdzania

 
Od lat polski system gospodarki odpadami przechodzi zmiany, których celem jest dostosowanie go do coraz bardziej restrykcyjnych w tym zakresie przepisów krajowych i unijnych, nakierowanych na uzyskanie określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Zgodnie z celami wyznaczonymi przez Komisję Europejską, do 2020 r. Polska powinna osiągnąć 50-procentowy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Mówiąc o perspektywach w segregacji odpadów „u źródła”, nie można zapomnieć o Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2022. Wedle jego zapisów na pierwszy plan wysuwa się właśnie recykling.
Podczas październikowej konferencji będzie można wysłuchać nie tylko spostrzeżeń i wniosków samorządów odnośnie uzyskania poziomów odzysku i recyklingu, ale również zapoznać się z przykładami wzorcowego podejścia do ww. kwestii. Dodatkowo poruszone zostaną kwestie uzyskiwanych poziomów odzysku w powiązaniu z funkcjonującym na terenie gmin instalacji przetwarzania (sortowni, mbp, spalarni) oraz punktów typu PSZOK. Dopełnieniem wydarzenia będzie możliwość zwiedzenia nowo otwartego Ekoportu w Szczecinie oraz planowanej do przekazania do eksploatacji jesienią br. spalarni odpadów w tym mieście.
 Serdecznie zapraszymy do Szczecina !
 


 go_logo_2017_www.png
e-odpady.com_1823.jpg      logosozosfera.jpg  logo_-_pds.jpgekonet_logo2.jpg
 monitorowanie _ logo.jpg gartija_small.jpg      logo_odpady_net_pl_small.gif  technika-komunalna_900.png logo__terazsrodowisko3.png